VOETZORG BIJ KANKER

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een OVV’er is opgeleid om voeten van oncologische patiënten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen – mits de situatie dat toelaat – en bevindingen terug te koppelen aan het oncologische behandelteam. Een OVV’er kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u een OVV’er laat weten of u onder behandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Een OVV’er geeft een behandeling bij kankerpatiënten alleen met toestemming van de behandelend arts of verpleegkundige. De eerste afspraak bij een OVV’er is een intakegesprek.

Als u actief wordt behandeld tegen kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

Uiteraard behandel ik de oncologische patiënt na toestemming van en in overleg met de behandelend arts. Mocht u vragen hebben dan ben ik te bereiken via e-mail of telefoon.

BEHANDELING VAN KANKER

Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat, kan te maken krijgen met bijwerkingen. Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en huid van de voeten. Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn.

DOEL

Het doel  van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Een OVV’er kan overleg plegen met uw medisch specialist. Zonder uw toestemming mag een zij geen medische informatie uitwisselen. Daarom worden bevindingen voor de arts of verpleegkundige aan u meegegeven.

BEHANDELING VOETZORG BIJ KANKER

Een behandeling kan bestaan uit:

  • het verwijderen van pathologisch eelt
  • het dunner frezen van verdikte nagels
  • het reguleren van ingegroeide nagels
  • het repareren van gespleten nagels
  • een ontspannende voet- en onderbeenmassage is ook mogelijk

Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Een OVV weet wanneer deze massage wel en niet toegepast mag worden. Bij sommige vormen van kanker of bijwerkingen als gevolg van de behandeling, is elke vorm van massage contra-geïndiceerd.

OPLEIDING

Ik ben in het bezit van het diploma Oncologisch VoetzorgVerlener.
Op 25 Januari 2019 heb ik het diploma behaald voor een nieuwe specialisatie: Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV).
Voor deze specialisatie heb ik een specifieke opleiding gevolgd bij ‘de Medische Voet’ * met stages in het Gelre Ziekenhuizen te Zutphen op de afdeling Oncologie. De opleiding bestaat uit theorielessen, stage, examenopdrachten, mondeling en schriftelijk examen.
Medisch Pedicure José is een OVV’er met ruim 25 jaar pedicure ervaring.

COMMUNICATIE

Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Een OVV’er kan op een professionele manier omgaan met de emoties die hieruit voortkomen en u doorverwijzen naar een onco-psycholoog.