Close up of a reflexology session

WAT IS VOETREFLEX THERAPIE?

De reflexologie werd reeds toegepast in het oude China, Egypte en bij de indianen in Amerika. Voetreflexzonetherapie is het activeren van de natuurlijke genezing van vele (psycho-)somatische aandoeningen door middel van een voetreflexbehandeling.

Reflexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. De gedachte erachter is dat ‘ziek zijn’ het signaal is van een verstoorde harmonie in die eenheid. Door de behandeling kunnen verstoringen die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven. Voetreflexzonetherapie is erop gericht de reflexzones en –punten van de voet die in verbinding staan met de diverse organen, zenuwen, klieren en gewrichten een impuls te geven, zodat het betreffende zieke orgaan zich kan herstellen of een zwak orgaan zich kan versterken.

Voetreflexzonetherapie is de helende kunst van het werken met de voeten.
Ziekte kan bijvoorbeeld ontstaan door verkeerd denken of handelen, door onderdrukte of onverwerkte emoties. Hierdoor kan geleidelijk een blokkade of breuk ontstaan in de energiebanen naar verschillende organen. Door reflexzones te behandelen kan de verstoorde harmonie worden hersteld.
Organen, beenderen en weefsels hebben alle een reflexpunt op de voet. Bij verstoring kan dit tijdens de behandeling merkbaar zijn, o.a. door het ontstaan van pijn, prikkelingen, jeuk, verandering van huid (door bijvoorbeeld eelt of transpiratie) en kleurverschil. De punten waar deze gevoelens ontstaan geven aan dat er verstoringen zijn in de energiestroom naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel. Wanneer deze verstoringen zijn opgeheven is het lichaam in staat zichzelf te genezen.

Wij genezen niet maar helpen uzelf te genezen.

Wij behandelen niet alleen dat gedeelte van de voeten waar zich de klacht of pijn bevindt, maar alle punten op beide voeten en op die manier de ‘mens als geheel’. Tijdens of na de behandeling wordt er een overzicht gemaakt om een indruk te krijgen waar de harmonie verstoord is en waar de volgende keer extra aandacht aan kan worden gegeven.

Voetreflexologie is een unieke wijze van hulp aan de medemens.

Voetreflextherapie kan het begin zijn van:

 • genezing
 • ontspanning
 • beter slapen
 • huid en weefselspanning is beter
 • hoge bloeddruk wordt lager als deze te hoog is
 • lage bloeddruk wordt hoger als deze te laag is
 • verandering van de bloedsuikerspiegel (wel controleren)
Afhankelijk van de persoon kunnen de volgende bijverschijnselen optreden:
Tijdens de behandeling:
 • meer dan normaal transpireren
 • koud of juist warm worden
 • prikkelingen
 • geeuwen/slaperigheid
 • opkomende emoties
Vlak na de behandeling:
 • duizeligheid
 • op wolken lopen
 • blijheid en ruimte voelen
 • een energiek gevoel (bergen kunnen verzetten)
 • loomheid (lekker lui willen liggen)
Uren tot dagen na de behandeling:
 • de urine is donkerder (afvalstoffen zijn losgekomen en verlaten het lichaam)
 • oude kwalen kunnen tijdelijk terugkomen om daarna te verdwijnen
 • meer afscheiding (ontlasting, transpiratie, witte vloed e.d.)
 • veranderde gevoelens op allerlei gebied
Wat er ook gebeurt, het is allemaal goed want het wil zeggen dat er iets in gang is gezet. Laat uw reflexoloog weten wat er tijdens de behandeling gebeurt en vertel haar de volgende keer hoe de tussenliggende periode is verlopen. Dat helpt om weer verder te komen.
Voor meer informatie kan u bij ons terecht. Tel. 06-50293470
 
www.voetreflex-info.nl
http://voetreflexologie.startpagina.nl.